Meni

Nastajanje Ustave Republike Slovenije 1990–1991


naslovna slika
Razglasitev Ustave Republike Slovenije, 23. 12. 1991. (Tone Stojko, Muzej novejše zgodovine Slovenije)

Ustava Republike Slovenije, razglašena 23. decembra 1991, je eden najpomembnejših dokumentov v zgodovini slovenskega naroda. Po eni strani pomeni utrditev slovenske državne suverenosti, ki jo je 25. junija 1991 vzpostavila Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Po drugi strani daje slovenski državi temeljno politično in pravno vsebino, saj zagotavlja demokratični politični sistem, varstvo človekovih pravic in svoboščin, pravno in socialno državo, lokalno samoupravo ter druge demokratične vrednote in institucije. Kot vrhovni pravni akt ustava državljankam in državljanom jamči osebno svobodo in človeško dostojanstvo, družbi kot celoti pa nudi vrednostno sidro, ki tudi v spreminjajočih se družbenih razmerah zagotavlja kontinuiteto ter vsaj relativno in okvirno stabilnost slovenske pravne ureditve.

Spletna stran https://nastajanje-ustave.si obeležuje 30. obletnico obstoja Ustave Republike Slovenije. Na njej so objavljena prvič zbrana in sistematično urejena vsa dostopna gradiva Skupščine Republike Slovenije in njene Komisije za ustavna vprašanja, ki pričajo o času slovenskega osamosvajanja in izgradnje nove ustavne ureditve v letih 1990 in 1991. Objavljena gradiva razkrivajo polemično ozračje ter raznolikost idej in predlogov v ustavni razpravi, hkrati pa tudi privrženost skupnemu cilju, to je suvereni in demokratični Republiki Sloveniji.

Gradivo: