Meni

1. seja Komisije za ustavna vprašanja, 19. junij 1990