Meni

Kolofon

Nastajanje Ustave Republike Slovenije 1990–1991
Digitalizirana kronološka zbirka gradiv
https://nastajanje-ustave.si

Ob 30. obletnici razglasitve ustave Republike Slovenije (23. 12. 1991–23. 12. 2021) je spletno stran www.nastajanje-ustave.si z digitalizirano kronološko zbirko gradiv: Nastajanje Ustave Republike Slovenije 1990–1991 zasnoval in pripravil uredniški odbor: dr. Miro Cerar (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), Gordana Černe (Državni zbor), dr. Jure Gašparič (Inštitut za novejšo zgodovino), Urška Mohar (Državni zbor), dr. Andrej Pančur (Inštitut za novejšo zgodovino), mag. Borut Peršolja (Državni zbor) in dr. Jure Spruk. (Opomba: Zbirka je trenutno še v delu in se bo nekaj časa še dopolnjevala.)

Vodji projekta: dr. Miro Cerar (strokovni vodja), mag. Borut Peršolja

Odgovorna oseba: mag. Borut Peršolja

Avtorji besedil: dr. Miro Cerar (Kronologija*; Pojem ustave in obči razvoj ustavnosti; Temeljna izhodišča, viri in cilji ustavne ureditve Republike Slovenije; Ustavna razprava; Ustava Republike Slovenije: preambula in splošne določbe; Ustava Republike Slovenije: človekove pravice in temeljne svoboščine; Ustava Republike Slovenije: gospodarska in socialna razmerja; Ustava Republike Slovenije: državna ureditev in lokalna samouprava; dr. Miro Cerar, dr. Jure Gašparič (Ustavna diskontinuiteta, skupščinski sistem, mejniki v procesu nastajanja ustave in priznanje Slovenije) in dr. Jure Gašparič (Razvoj ustavnosti na Slovenskem 1848–1991*). Pri nastajanju dveh besedil označenih z * je sodelovala Tjaša Konovšek.

Uporabljeno arhivsko gradivo Državnega zbora:

Fond Skupščina Republike Slovenije, Zbirka kopij gradiva predanega Državnemu zboru s strani dr. Miroslava Cerarja za namen digitalizacije gradiva povezanega z nastajanjem Ustave Republike Slovenije, Projekt: Nastajanje Ustave Republike Slovenije 1990–1991:

Spletna zasnova in tehnična izvedba: dr. Andrej Pančur

Avtorstvo in vir slikovnega gradiva: Tone Stojko/Muzej novejše zgodovine Slovenije

Zbirko gradiv sta v letih 2007–2008 sestavila in uredila dr. Miro Cerar (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) in Mojca Stropnik. Pri zbiranju gradiv so sodelovali Nataša Mlinarič, Gordana Vrabec in Boris Vrišer (vsi Državni zbor).

Pregled in dodatno urejanje zbirke gradiv so v letu 2021 opravili dr. Miro Cerar (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), Gordana Černe (Državni zbor), Tjaša Konovšek, Karin Konda, Marko Kupljen (vsi Inštitut za novejšo zgodovino), Urška Mohar (Državni zbor), dr. Andrej Pančur (Inštitut za novejšo zgodovino) in dr. Jure Spruk.


Državnost, utemeljena na lastni ustavi
Razstava in spletna razstava

Besedilo: mag. Borut Peršolja (Raziskovalno-dokumentacijski sektor)

Pregled besedila: dr. Miro Cerar (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Jure Gašparič (Inštitut za novejšo zgodovino)

Pregled in izbor dokumentov Arhiva Državnega zbora: Urška Mohar (Oddelek za delo z gradivi in pošto)

Uporabljeno arhivsko gradivo: Arhiv Državnega zbora RS, fond Skupščina Slovenije, Zbirka Sprejeti Zakoni in akti, škatla 10, številka zadeve: 011-29/74, škatla 39, številka zadeve: 001-02/90-2, škatla 42, številka zadeve: 001-02/91-12/2; Zbirka Čestitke, zahvale, podpore in protestna pisma ob sprejemu amandmajev k Ustavi SRS, škatla. 8, številka zadeve: 001-02/89-2; Zbirka Osnutki ustave, škatla 10, številka zadeve: 001-02/89-2; Zbirka Javna razprava o osnutku Ustave RS, škatla 12 in 13, številka zadeve: 001-01/89-2.

Pregled in izbor dokumentacije časnika Delo: Jurij Šinkovec (Dokumentacijsko-knjižnični oddelek)

Avtorstvo in viri slikovnega gradiva: Arhiv Državnega zbora, Matej Grah/Državni zbor, Igor Modic/Delo, Borut Peršolja/Državni zbor, Tone Stojko/Muzej novejše zgodovine Slovenije in Matija Sušnik/Državni zbor

Lektoriranje: Tanja Obreza, Tanja Sernec (Dokumentacijsko-knjižnični oddelek)

Oblikovanje: Barbara Žejavac (Oddelek tiskarna)

Izdal: Državni zbor

23. december 2021


Posebna zahvala: mag. Lovro Lončar, Mojca Prelesnik, Uršula Zore Tavčar in Karmen Uglešić (Državni zbor), Nataša Strlič (Muzej novejše zgodovine Slovenije) in Janja Papež (Novinarska dokumentacija Delo).


Izvedbo sta financirala Državni zbor in Inštitut za novejšo zgodovino (iz programa Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja I0-0013, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

Kontakt: rds@dz-rs.si

Ljubljana, 23. december 2021

Copyright (c) 2021 Državni zbor in Inštitut za novejšo zgodovino


Splošni pogoji uporabe

Ste na spletni strani www.nastajanje-ustave.si. Vaš dostop do te spletne strani in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletno stran potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran www.nastajanje-ustave.si.

1. Splošno

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani www.nastajanje-ustave.si se nanaša na pogoje uporabe spletnih vsebin na spletni strani ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne strani.

2. Avtorske in sorodne pravice

Vse pravice na objavljenih vsebinah spletne strani www.nastajanje-ustave.si, ki so varovane z avtorsko in sorodnimi pravicami, so pridržane, kar pomeni, da jih je brez predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic prepovedano uporabljati in izkoriščati, kar velja tako za komercialne kot za nekomercialne namene uporabe, pri čemer pa te omejitve ne posegajo v dovoljene oblike uporabe avtorsko varovanih vsebin, kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Omejitve prav tako ne veljajo za dela v javni domeni, na katerih so avtorske pravice že potekle.

Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletne strani www.nastajanje-ustave.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.