Meni

2. seja Komisije za ustavna vprašanja, 25. 6. 1990