Meni

5. seja Komisije za ustavna vprašanja, 24. 7. 1990