Meni

11. seja Komisije za ustavna vprašanja, nadaljevanje 8. seje, 3. 10. 1990